Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrenciler

Sıra No Ad-Soyad Üniversitesi Başvuru sınıfı Başvuru Bölümü Kazanma Şekli
1 Tuna DERİN Selçuk Üniversitesi Kulu MYO 2 Bilgisayar Programcılığı Asil
2 Olcay ÇİFTÇİ Çanakkale OnsekizMart Üniveristesi Fenn Edebiyat Fakültesi 2 Harita ve Kadastro Kazanamadı
3 Emrah BOZKURT Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 2 Harita ve Kadastro Kazanamadı
4 Şeyma ÇALIŞKAN Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. 2 Harita ve Kadastro Kazanamadı