Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Programın Amacı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında, kamu veözel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimdeyürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan ara insan gücünü yetiştirir. 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Muhasebe ve VergiUygulamaları programı temel muhasebecilik bilgi ve becerilerini vermeyeyöneliktir. Son yılda öğrenciler staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerileriniuygulama alanında denerler. İki yıl içerisinde genel matematik, genel muhasebe,daktilografi, işletme, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlarhukuku,maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, ticaret hukuku,envanter, bilanço,vergi hukuku, iş hukuku, yapı muhasebesi, şirketler muhasebesi gibi meslekdersleri verilir.

Gereken Nitelikler

Muhasebeci olmak isteyen bir kimsenin genelakademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması gerekir. Muhasebeprogramını seçen bir kişinin ayrıca sosyoloji ve psikoloji alanlarına ilgiduyması, sabırlı, dikkatli ve düzenli bir kimse olması beklenir. 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Muhasebe veVergi Uygulamaları programını bitirenlere "Muhasebe Meslek Elemanı"ünvanı verilmektedir. Muhasebe meslek elemanları muhasebe ile ilgili işlerdeara eleman olarak görev yaparlar. 

Çalışma Alanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programınıbitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine muhasebebürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilgininbaşarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

 

Programın Müfredatı

Program müfredatını indirmek için tıklayınız.