Staj Hakkında

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1- 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde stajyapacak olan öğrencilerimizin Yüksekokulumuz internet sitesinden “3ADET ZORUNLU STAJ FORMU” temin edeceklerdir.

2– Öğrenciler “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” evraklarınıeksiksiz ve okunur biçimde doldurduktan sonra, iş yerlerine onaylatarak stajyapacakları takvimin başlama tarihinden en geç 20 gün önce nüfus cüzdanıfotokopisiyle birlikte bir adet staj sorumlusu öğretim elemanına, bir adettahakkuk servisine, bir adet staj yapacakları yere teslim ederekbaşvuracaklardır.

3- 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde stajyapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortalarıÜniversitemiz(Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

4- Öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlere aynenuymak zorundadırlar.

5- Öğrenciler staj yaptıkları aylarda çalıştıklarısüreleri gösteren staj puantaj formlarını okulumuz tahakkuk servisine, izleyenayın 7’sine kadar göndereceklerdir.

6- Stajın bittiği aya ait puantaj formu stajın bitimindenitibaren en geç bir hafta içinde okulumuz tahakkuk servisinegönderilecektir.

7- Puantaj formlarını zamanında göndermeyen öğrencilerinstajları iptal edilecektir.

8- Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgialmak istedikleri konulardabölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ileirtibat kuracaklardır.

9- Staj defterleri stajın bitiminden itibaren geç takipeden kayıt dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde bölümündeki stajsorumlusu öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir.

10- Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrencilersorumludurlar.