İşletme Yönetimi

Programın Amacı

İşletme programı, kamu ve özel sektör işletme vekuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir biçimdeyürütülmesinde ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirir. 

Gereken Nitelikler

İşletme programına girmek isteyenlerin sosyalbilimlere ilgili ve bu alanda başarılı olmaları gerekir. İşletme alanındabaşarı, duygu ve düşünceleri başkalarına aktarabilme ve yaratıcılık gibikişilik özelliklerine sahip olmaya da bağlıdır. 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İşletmeprogramını bitirenler öğrenciler "Meslek Elemanı" unvanı almaya hakkazanırlar. İşletmeci çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insan gücü,araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzeniniplanlar, çalışmaları denetler. Mezunlar yönetim, üretim ve pazarlamada görevalabilirler. Destekleyici görev olarak da kurumun harcamalarını saptamada;muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilirler. 

Çalışma Alanları

İşletme meslek elemanları kamu ve özelkuruluşlarda görev alabilirler yada varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler.Meslekte ilerleme yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasınabağlıdır.

 

Programın Müfredatı

Program müfredatını ve ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.