MİSYONUMUZ

Mesleki yeterliliğe sahip, toplumda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmış, değişen ve gelişen koşullara göre kendini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Dünyanın ve ülkemizin değişmekte olan bilimsel, sosyal ve teknolojik şartlarına uyum sağlayabilen, kaliteli eğitim almış, ihtiyaç duyulan yeterli donanıma sahip, kalifiye ara eleman yetiştiren ve her anlamda tercih edilen meslek yüksekokulu olmaktır.

 

HEDEFLER

  1. Eğitim- Öğretimin Niteliğini Sürekli İyileştirmek (H.1.1.*)

   

  1. Akademik Personelin Eğitici – Öğretici Niteliklerini Geliştirmek (H.1.2.*)

   

  1. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Kalitesini Artırmak (H.1.4.*)

   

  1. Dış Paydaşlarla İşbirliğini Artırmak (H.3.2.*)

   

  1. Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek (H.3.3.*)

   

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere Yönelik Riskler

16 Kasım 2015, Pazartesi 3510 kez görüntülendi