MİSYONUMUZ

Mesleki yeterliliğe sahip, toplumda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmış, değişen ve gelişen koşullara göre kendini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Dünyanın ve ülkemizin değişmekte olan bilimsel, sosyal ve teknolojik şartlarına uyum sağlayabilen, kaliteli eğitim almış, ihtiyaç duyulan yeterli donanıma sahip, kalifiye ara eleman yetiştiren ve her anlamda tercih edilen meslek yüksekokulu olmaktır.

 

2023 Yılı Hedefleri

Hedef 1: Doktora programlarına devam eden akademik personellerin en az 2 tanesinin doktora programlarını 2023 yılı sonuna kadar tamamlaması (H.1.2.*).

Hedef 2: 2023 yılı sonuna kadar, Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde panel, konferans, söyleşi gibi toplamda en az 3 eğitsel etkinlik düzenlenmesi (H.1.4.*).

Hedef 3: 2023 yılı sonuna kadar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla dış paydaşlardan ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gidilip panel ve konferans gibi etkinliklerin yapılması (H.3.2.*).

Hedef 4: 2023 yılı sonuna kadar, öğrencilerin ve mezunların katılımının sağlandığı en az 1 defa “Mezun Günleri” düzenleyerek öğrenci ve mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi (H.3.3.*).

Hedef 5: Emirdağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2023 yılında en az 3 makalenin TR Dizin veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi (H.2.1.*).

Hedef 6: Öğrencilerin mesleki gelişimi için 2023 yılında en az 3 teknik gezi düzenlenmesi (H.1.4.*).

Hedef 7: 2023 yılnda, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü için, laboratuvar ortamında ihtiyaç duyulan uygulama materyallerinin artırılması (H.4.4*).

Hedef 8: 2024 yılı sonuna kadar, Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin en az 1 proje ile Teknofest ve benzeri etkinliklere katılımlarının sağlanması (H.2.2.*).

Hedef 9: Lojistik bölümünün 2023 yılı sonuna kadar açılması için çalışmaların başlatılarak dosyanın hazırlanması ve sunulması (H.1.1).

Hedef 10: Lojistik bölümüne 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarıyla öğrenci alınması (H.1.1).

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

2023 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

2022 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2022 Yılı Hedefleri

16 Kasım 2015, Pazartesi 3722 kez görüntülendi