STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin Yüksekokulumuz internet sitesinden “3ADET ZORUNLU STAJ FORMU” temin edeceklerdir.

2– Öğrenciler “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” evraklarını eksiksiz ve okunur biçimde doldurduktan sonra, iş yerlerine onaylatarak staj yapacakları takvimin başlama tarihinden en geç 20 gün önce nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte bir adet staj sorumlusu öğretim elemanına, bir adet tahakkuk servisine, bir adet staj yapacakları yere teslim ederek başvuracaklardır.

3- 2023–2024 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz(Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

4- Öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlere aynen uymak zorundadır.

5- Stajın bittiği aya ait puantaj formu stajın bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde okulumuz tahakkuk servisine gönderilecektir.

6- Puantaj formlarını zamanında göndermeyen öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

7- Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

9- Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç takip eden kayıt dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde bölümündeki staj sorumlusu öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir.

10- Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

 

2023-2024-STAJ-AKIS-Sureci

16 Kasım 2015, Pazartesi 5018 kez görüntülendi