İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
01. Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript vb. Talepleri
02. Öğrenci Disiplin İşlemleri
03. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri
04. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi
05. Sınav Sonuçları İtiraz İşlemleri
06. Mazeret Sınavı İşlemleri
07. Mezuniyet İşlemleri
08. Ders Kayıt Onay İşlemleri
09. Ders Muafiyeti İşlemleri
10. İlişik Kesme İşlemleri
11. Staj İşlemleri
12. Yatay Geçiş İşlemleri

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
01. Göreve Başlama İşlemleri
02. Görevden Ayrılma İşlemleri
03. Tebliğ Yazıları ve Duyurular
04. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
05. Hastalık İzni İşlemleri
06. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
07. Akademik Personel Alımı
08. Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri
09. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
10. Yıllık İzin İşlemleri
11. Vekâletli İzin İşlemleri
12. Yurtdışı İzin İşlemleri
13. Disiplin İşlemleri
14. Mazeret İzni İşlemleri
15. Ücretsiz İzin İşlemleri
16. Sürekli İşçi Puantajı

TAHAKKUK BİRİMİ
01. 14 Günlük Maaş Farkı
02. Bütçe Hazırlama İşlemleri
03. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
04. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi
05. Giyecek Yardımı İşlemleri
06. Kişi Borcu İşlemleri
07. Personel Atama İşlemleri
08. Personel Maaş İşlemleri
09. Satın Alma İşlemleri
10. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

TAŞINIR KAYIT BİRİMİ
01. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
02. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
03. Tüketim Çıkış İşlemleri
04. Mal Teslim Alma İşlemleri
05. Zimmet Verme İşlemleri
06. Zimmetten Düşme
07. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
08. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri
09. Satın Almada Taşınır Girişi

10 Mart 2021, Çarşamba 2203 kez görüntülendi