İş Akış Süreçleri
PERSONEL VE BELGE YÖNETİMİ
 Göreve Başlama İşlemleri
 Görevden Ayrılma İşlemleri
 Tebliğ Yazıları ve Duyurular
 Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
 Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
 Hastalık İzni İşlemleri
 Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
 Akademik Personel Alımı
 Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri
 Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
 Yıllık İzin İşlemleri
 Vekaletli İzin İşlemleri
 Yurtdışı İzin İşlemleri
 Disiplin İşlemleri
 Mazeret İzni İşlemleri
 Ücretsiz İzin İşlemleri
 Sürekli İşçi Puantajı
ÖĞRENCİ İŞLERİ
 Öğrenci Belgesi Ders İçeriği Transkript Talepleri İşlemleri
 Disiplin Soruşturması İşlemleri
 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
 Sınav Notuna İtiraz İşlemleri
 Mazeret Sınavı İşlemleri
 Mezuniyet İşlemleri
 Yaz Dönemi Ders Açılması İşlemleri
 Ders Kayıtları-Danışmanlık Hizmetleri İşlemleri
 Ders Muafiyeti İşlemleri
 İlişik Kesme İşlemleri
 Staj Uygulaması İşlemleri
 Yatay Geçiş Süresi İşlemleri
 Akademik Takviminin Belirlenmesi İşlemleri
MALİ İŞLER
 14 Günlük Maaş Farkı
 Bütçe hazırlama İşlemleri
 Ek Ders Ödemesi İşlemleri
 Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi
 Giyecek Yardımı İşlemleri
 Kişi Borcu İşlemleri
 Personel Atama İşlemleri
 SGK İşlemleri
 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Maaşları
 Muhtasar Beyannamesi İşlemleri
 Ücretlerin Bankadan Aktarılması İşlemleri
 E-Bildirge İşlemleri (Öğrenciler)
 Final Sınav Ücretleri İşlemleri
 Staj İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemleri (Öğrenci)
TAŞINIR İŞLEMLERİ
 Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
 Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 Tüketim Çıkış İşlemleri
 Mal Teslim Alma İşlemleri
 Zimmet Verme İşlemleri
 Zimmet Düşme
 Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri
 Satın Alma İşlemleri
 Satın Almada Taşınır Girişi

İş akış süreçlerindeki ebys kodlarını indirmek için tıklayınız.

10 Mart 2021, Çarşamba 2538 kez görüntülendi