Stajlarla ilgili işlemlerin koordineli olarak yürütülmesini Bölüm Başkanları ve Staj Danışmanları takip edecektir.

Bölümleritibarıylabütünöğrencilerinstajdanışmanıöğretimelemanlarıatanmıştır.

Stajlar 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlayacak olup; 2021-2022 Eğitim/Öğretim yılında 1.ve 2. sınıf sonunda staj yapacak öğrencilerimiz stajlarını yüz yüze (iş yerlerinde) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

Danışmanı tarafından staj yapacağı işletmesi uygun görülen öğrenci https://emirdagmyo.aku.edu.tr/staj/staj-basvuru-formu/adresindenstajyapmakistediğinedairdilekçeile3adetZorunlu Staj Başvuru formunun gerekli yerlerini doldurup, imzalayıp staj yapacağı işletmeye onaylattıktan sonra elden veya kargo ile danışmanına teslim edecektir.

 

Danışman öğretim elemanı Staj Başvuru Formunu alıp, doldurulması gereken yerleri (İmza) doldurduktan sonra tekrar öğrenciye teslim edecektir.

 

Öğrencinin staj yaparken doldurması gereken “Staj Defteri” ; şahsen AKÜ Kitap SatışBürosu’ndanalabileceğigibi,https://urun.n11.com/bilgisayar-kitaplari/staj-defteri-P357892823 ‘den de temin edebilecektir.

 

Öğrenciler Staj Defterini stajın bitiminden itibaren 1 hafta içinde (02.09.2022 tarihine kadar) Emirdağ Meslek Yüksekokuluna (Staj Danışmanlarına) elden veya kargo ile teslim etmeleri gerekir.

 

Staj bitiminde öğrenci; doldurup işletmede yetkili kişilere imzalattıktan sonra Staj Defteri’ni şahsen yada kargo aracılığı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksekokulu  –    -Yeni  Mah. Şht.P.Üst.Halil Durmaz Cad.No:31  Emirdağ/Afyonkarahisar adresine gönderecektir.

 

 

 

2021-2022ÖĞRETİMYILISTAJBAŞLAMAVEBİTİŞTARİHLERİ

 

 

BaharDönemi
BaşvuruEvrakıTeslimiSonGünü 28.06.2022
BaşlamaTarihi 18.07.2022
StajBitişTarihi 26.08.2022
DefterTeslimiSonGünü 02.09.2022

STAJBAŞVURUSUİÇİNSIRASIYLAYAPILMASIGEREKENLER

 

  • StajBaşvuruFormunuEmirdağMeslekYüksekokuluhttps://emirdagmyo.aku.edu.tr/staj/staj-basvuru-formu/SayfasındanveyastajdefterindenTeminEdilebilir.
  • En az3adetStajBaşvuruFormu(Fotoğraflı)Eksiksiz Doldurulmalıdır.
  • Staj Yapılan Yerin Onayı: İşveren veya Yetkilinin İmza ve Kaşesi Mutlaka Olmalıdır.
  • Staj Danışmanı Onayı Yapılmalıdır.
  • Zorunlu Staj Formunun Staj Danışmanına Teslim( StajaBaşlamadanenaz2OGünÖnceTeslimEdilmelidir.)
  • 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılında Staj Yapacak Öğrencilerin; Staj Yapacakları İş Yerine Onaylatmaları Gereken Zorunlu Staj Formlarını en son 02Eylül2022 TarihineKadarTeslimEtmeleriGerekmekteolup;BuTarihtenSonraBaşvurular
  • Öğrenciler Staj Defterini Üniversitemiz Kitap Satış Bürosu AKÜ Kitap Satış Bürosu AKÜCamii Kamil Miras Külliyesinden veya https://urun.n11.com/bilgisayar-kitaplari/staj-defteriP357892823 den de temin edebilecektir.

 

ÖNEMLi NOT:

1: 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ STAJLARI KESİNLİKLE ÖDEV/PROJE ŞEKLİNDE YAPILMAYACAKTIR.

2:STAJ DEFTERLERİNİ ZAMANINDATESLİMETMEYENMEZUNDURUMDAKİÖĞRENCİLERİNMEZUNİYETİŞLEMLERİYAPILAMAYACAKTIR.

3:STAJYERÖĞRENCİİŞYERİNDEİŞKAZASIGEÇİRMESİDURUMUNDAKAZAİLEİLGİLİOLARAK“İŞVERENİŞKAZASIMESLEKHASTALIĞI”FORMUNUNDÜZENLENEREKENGEÇ2(iki)GÜNİÇERİSİNDEÖĞRENCİYADAİLGİLİFİRMATARAFINDANMESLEKYÜKSEKOKULUMUZ MÜDÜRLÜĞÜNETESLİMETMEKZORUNDADIR.

23 Mart 2022, Çarşamba 694 kez görüntülendi