Programın Amacı

Her türlü planlamanın, projelendirmenin ilk aşaması harita üretilmesi ile başlamaktadır. Yol, demir yolu, içme ve sulama suyu, kentsel alt yapı, baraj, kentsel gelişim, toplu konut, hava alanları, spor tesisleri, arsa oluşturma, tapulama, arazi toplulaştırması gibi tüm projelerin çiziminde ve uygulanıp hayata geçirilmesinin her aşamasında harita teknikerleri görev almaktadırlar. Dolayısı ile mezun olan harita ve kadastro teknikerlerinin yurt içi ve yurt dışı iş olanakları oldukça fazladır. Harita kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte, genel yeteneğe sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, işbirliğine açık, bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Olanaklar

Programda diğer bölümlerde de var olan ortak derslerin yanı sıra mesleki alan dersleri yer almaktadır. Özellikle ölçmeye dayalı dersler, arazi üzerinde uygulamalı olarak yapılmakta ve ölçülen değerlerin sayısal ortamda değerlendirilmesi için CAD, GIS gibi bilgisayar destekli harita çizin programlarını ihtiva eden bilgisayar laboratuvarlarında yapılmakta  ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan Ve Yaptıkları İşler

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Önlisans Diploması" ve "Harita Kadastro Teknikeri " unvanı verilir.

Programını bitirenler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Orman ve ŞehircilikBakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, GAP, DLH, DDY, DHM vb.kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) 'nda çalışabilirler. 

Programını bitiren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı sonucu ile harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ile geomatik mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.

Çalışma Alanları

Kamu kurum ve kuruluşlarında,

Belediyelerde,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde,

Karayollarında,

Devlet Su İşleri

TEDAŞ,

Demiryolları,

Milli Emlak Müdürlükleri ve Bankalar vb.

Harita bürolarında,

İnşaat Sektöründe

Madencilikte.

 

Programın Müfredatı

Program müfredatını indirmek için tıklayınız.

24 Kasım 2015, Salı 1994 kez görüntülendi